Menu:
Hurtownie Eurocash
Hurtownie Eurocash
Hurtownie Eurocash

Współpraca

Lp. Wymagania jakie powinna spełniać nowa nieruchomość
1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) z zapisem handel lub w przypadku braku MPZP

 • Decyzja o warunkach zabudowy (WZ)

Ważne: informacja o powierzchni zabudowy
Ważne: informacja o klasie gruntu, o ile brak decyzji o odrolnieniu
2.

Powierzchnia

 • min. 6000 m2

3.

Droga dojazdowa do hurtowni

 • wytrzymałość na obciążenia: 30 - 40 ton

4.

Wjazd na nieruchomość

 • uzgodniony z Zarządem Dróg

 • bezkolizyjny (zwłaszcza dla TIR)

5.

Kształt

 • prostokąt (minimalna długość krótszego boku: 75m)

6.

Grunt

 • badania gruntu z wynikiem: grunt nie wymagający „specjalnych” fundamentów

7.

Ukształtowanie terenu

 • niewielkie różnice w poziomie

8.

Media

 • woda z miejskiej sieci wodociągowej

 • kanalizacja

 • energia elektryczna 90 KW

 • c.o.: cieplik lub gaz (w ostateczności olejowe)

9.

Lokalizacja

 • nieruchomość położona w części miasta o charakterze handlowym (handel hurtowy)

 • nieruchomość przy głównych drogach wylotowych z miastach

 • dopuszczalne są również nieruchomości na terenach przemysłowych z możliwością prowadzenia działalności o charakterze handlowym

 • maksymalny czas dojazdu do hurtowni 3 do 5 minut od centrum miasta

 • hurtownia powinna być dobrze widoczna z głównej drogi

 • wykluczone w sąsiedztwie przemysł uciążliwy (obiekty o działalności uciążliwej dla otoczenia)

10. Ważne: Czy na terenie nieruchomości znajdują się zabudowania lub drzewa?

Jeżeli posiadasz halę spełniającą wyżej wymienione wymagania i jesteś zainteresowany jej wynajmem, wypełnij formularz i wyślij go do nas.
Możesz także skontaktować się z nami pocztą e-mail: ekspansja.eurocash@eurocash.com.pl

Informacja

Czy ma Pani/Pan ukończone 18 lat?

TAKNIE