Menu:

Informacje o rynku

Eurocash Cash & Carry działa na rynku hurtowej dystrybucji szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych (FMCG), w którego skład wchodzą:

  • Produkty spożywcze,
  • Soki i napoje bezalkoholowe,
  • Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe,
  • Chemia gospodarcza oraz kosmetyki.

Rynek artykułów spożywczych w Polsce w 2015 r. będzie warty niemal 243 mld zł. Oznacza to, że względem poprzedniego roku wzrośnie o 2,1 proc. - wynika z prognoz firmy PMR zawartych w raporcie "Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020".

Jak zauważają eksperci PMR, wzrost rynku spożywczego w Polsce generowany jest przede wszystkim w segmencie dyskontów oraz convenience. W jego tle pozostaje nadal deflacja cen produktów spożywczych z pierwszej połowy roku.

Rok 2014 zakończył się wzrostem rynku na jedynie trochę wyższym poziomie niż w roku wcześniejszym, bo o 1,8 proc., co przełożyło się na wartość 238 mld zł. Warto podkreślić, że jest to największy ze wszystkich segmentów rynku handlu detalicznego w Polsce.

Polska struktura demograficzna unikalna w skali europejskiej, w dużym stopniu determinuje strukturę kanałów dystrybucji. Populacja Polski jest rozproszona, blisko 40% ludności zamieszkuje tereny wiejskie, do roku 2030 nie przewiduje się istotnych zmian . Udostępnianie produktów FMCG dużej liczbie małych społeczności stanowi ogromne wyzwanie dla dystrybutorów i wymaga dużej ilości mniejszych sklepów. Mniejsza niż w Europie Zachodniej średnia powierzchnia mieszkania oraz niższa dostępność samochodu determinuje inną cechę polskiego rynku - dokonywanie małych i częstych zakupów. W najbliższym czasie nie przewiduje się, znaczących zmian tej tendencji, pomimo poprawy w obu obszarach.

Powyższe czynniki sprawiają ,że na polskim rynku dominuje tradycyjny kanał dystrybucji, prawdopodobnie przynajmniej do 2020 roku będzie ważniejszy niż kanał nowoczesny, w skład którego wchodzą hipermarkety, supermarkety i dyskonty. Istotny udział w rynku (ok. 12%) należy do kanałów alternatywnych - HoReCa (hotele, restauracje, kawiarnie), stacji benzynowych oraz sklepów typu convenience („wygodnych”).

Rynek hurtowy jest nastawiony na obsługę głównie kanału tradycyjnego oraz alternatywnego. Od roku 1995 następuje proces rosnącej konsolidacji, z ponad 20'000 istniejących firm hurtowych pozostało mniej niż 5'000, zaś tylko sześć podmiotów działa w skali ogólnokrajowej . Koncentracja realizuje się głównie kosztem małych, lokalnych hurtowni, które nie mogą sprostać wymogom konkurencji.

Informacja

Czy ma Pani/Pan ukończone 18 lat?

TAKNIE